Vår organisering

Organisasjonskart 2016


Romerike Krisesenter IKS, er et interkommunalt selskap som eies av 14 kommuner på Romerike, inkludert halve Enebakk:
Skedsmo, Lørenskog, Ullensaker, Sørum, Nannestad, Nittedal, Eidsvoll, Hurdal, Rælingen, Enebakk (bruker også Follo), Gjerdrum, Aurskog-Høland, Nes og Fet.